Lid Adviesraad Leerlingenvervoer Lansingerland

Adviesraad Leerlingenvervoer

Omschrijving

Werkzaamheden:

  • Behartigen van de collectieve belangen van (ouders of verzorgers van) leerlingen die wonen in de gemeente Lansingerland en gebruik maken van het leerlingenvervoer.
  • Adviseren aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.

Tot de onder punt 2 genoemde onderwerpen horen niet:

  • klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele clienten betrekking hebben.
  • De adviesraad adviseert ook niet over de uitvoering van wettelijke voorschriften waar bij de uitvoering geen ruimte is voor gemeentelijk beleid.

De adviesraad leerlingenvervoer houdt actief contact met de beleidsadviseur voor Onderwijs en met de verantwoordelijke wethouder. Verder voorzien zij in mogelijkheden voor contact met de achterban, de ouders en verzorgers van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer Lansingerland.

Werktijden:

  • Per jaar komt de adviesraad leerlingenvervoer gemiddeld 5 keer bij elkaar voor overleg op een nader te bepalen avond.
  • Het college van burgemeester en wethouders verstrekt de adviesraad een vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid hebben moeten maken om de taken van de adviesraad uit te voeren.
  • Er is geen individuele vergoeding.

Het betreft vrijwilligerswerk.

Bijzonderheden:
Bij voorkeur als ouder of verzorger van een leerling, die woont in de gemeente Lansingerland en gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Daarnaast kan ook een vertegenwoordiger van een belangenorganisatie of een medewerker van een school reageren. Dit geldt ook voor iemand op grond van deskundigheid of kwaliteit.

De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 5 juli 2012 de verordening adviesraad leerlingenvervoer vastgesteld. Door het vaststellen van de verordening heeft de adviesraad formeel bestaansrecht. Een mooie concretisering van het initiatief van diverse ouders. In het afgelopen jaar is al advies uitgebracht over een wijziging van de verordening, over beleidsregels in aanvulling op de verordening, en over de aanbesteding en keuze van een nieuwe vervoerder.

Op dit moment heeft de adviesraad leerlingenvervoer 6 leden, waarbij 1 vacature open is door vertrek van 1 van de leden. Als een kind niet langer in aanmerking komt voor leerlingenvervoer (bijvoorbeeld door de leeftijd) dan hoeft een vertegenwoordiger niet langer in de adviesraad deel te nemen.

Interesse?  Reageer dan op deze vacature! 
Wilt u eerst meer informatie? Neem via info@viplansingerland.nl  contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland. Het VIP helpt u graag verder!

 

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Overig
Categorie Kinderen / Jongeren
Regio Gemeente Lansingerland
Organisatie Adviesraad Leerlingenvervoer
Locatie Bergschenhoek
Periode Periode in overleg
Code V000.171

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Nee